องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผ่านเกณฑ์ที่กำหนด [ 29 มี.ค. 2567 ]8
2 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2567 ]6
3 ประกาศเรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 7 ก.พ. 2567 ]9
4 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 5 ม.ค. 2567 ]15
5 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]16
6 ลงทะเบียนขอรับสงเคราะห์เด็กแรกเกิดจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง [ 1 ต.ค. 2566 ]39
7 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.วังโรงใหญ่ [ 28 ก.ย. 2566 ]43
8 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ย. 2566 ]45
9 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]41
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]36
11 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อ อบต.วังโรงใหญ่ ตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]20
12 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อบต.วังโรงใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 ม.ค. 2566 ]34
13 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]19
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]17
15 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]38
16 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 542 ]14