องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 2 [ 31 มี.ค. 2567 ]12
2 ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างผ่านเกณฑ์ที่กำหนด [ 29 มี.ค. 2567 ]24
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 26 มี.ค. 2567 ]21
4 ประกาศเรื่อง การห้ามกระทำการเผาในที่โล่ง เพื่อป้องกันปัญหาฝุ่นละออง [ 7 ก.พ. 2567 ]21
5 ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 5 ม.ค. 2567 ]28
6 การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 ไตรมาส 1 [ 31 ธ.ค. 2566 ]8
7 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]24
8 ลงทะเบียนขอรับสงเคราะห์เด็กแรกเกิดจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง [ 1 ต.ค. 2566 ]58
9 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.วังโรงใหญ่ [ 28 ก.ย. 2566 ]59
10 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ย. 2566 ]62
11 ข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิคนพิการ [ 18 ก.ค. 2566 ]3
12 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการแพทย์แผนไทย บ้านห้วยลุง [ 14 มิ.ย. 2566 ]11
13 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]53
14 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]52
15 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อ อบต.วังโรงใหญ่ ตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]29
16 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อบต.วังโรงใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 ม.ค. 2566 ]41
17 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]29
18 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]24
19 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]47
20 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 542 ]24