องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2567 [ 8 พ.ย. 2566 ]5
2 ลงทะเบียนขอรับสงเคราะห์เด็กแรกเกิดจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง [ 1 ต.ค. 2566 ]17
3 ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.วังโรงใหญ่ [ 28 ก.ย. 2566 ]16
4 คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฎิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 28 ก.ย. 2566 ]16
5 ขอเชิญประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]17
6 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 [ 20 ก.พ. 2566 ]10
7 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนผู้มาติดต่อ อบต.วังโรงใหญ่ ตอบแบบผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ปี 2566 [ 1 ม.ค. 2566 ]6
8 ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 1 ปี อบต.วังโรงใหญ่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) [ 1 ม.ค. 2566 ]12
9 ประกาศการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ 2565 [ 16 ธ.ค. 2565 ]9
10 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 [ 10 พ.ย. 2565 ]8
11 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2564 [ 25 ธ.ค. 2563 ]9
12 ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2564 [ 30 พ.ย. 542 ]5