องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 

  โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้ยา...[วันที่ 2023-09-27][ผู้อ่าน 36]
 
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริห...[วันที่ 2023-09-19][ผู้อ่าน 26]
 
  โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (...[วันที่ 2023-08-18][ผู้อ่าน 19]
 
   วันแม่ เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวไทยให้ความสำคัญของวัน...[วันที่ 2023-08-12][ผู้อ่าน 20]
 
  กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่อง...[วันที่ 2023-07-31][ผู้อ่าน 6]
 
  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ออกฉ...[วันที่ 2023-07-12][ผู้อ่าน 6]
 
  กิจกรรม “หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นค...[วันที่ 2023-06-26][ผู้อ่าน 6]
 
  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ได้ออกบร...[วันที่ 2023-06-20][ผู้อ่าน 10]
 
  อบรม อปพร. ณ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี เพื่อเข...[วันที่ 2023-05-09][ผู้อ่าน 7]
 
  การประชุมสภาสมัยที่ 1 ประจำปี 2566 โดยมีระเบียบวาร...[วันที่ 2023-05-02][ผู้อ่าน 5]
 
  รำบวงทรวงท่านท้าวสุรนารี 27 มี.ค. 2566 [วันที่ 2023-03-27][ผู้อ่าน 6]
 
   วันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี (วิ่งคบไฟ) วันที่ 23 ...[วันที่ 2023-03-23][ผู้อ่าน 6]
 

หน้า 1|2