องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA 2564

    รายละเอียดข่าว

การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA 2564

    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ