องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    เอกสารประกอบ

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง