องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566      เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง