องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 เม.ย. 2567
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ