องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายพินิจ โพธิ์ชะอุ่ม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
โทรศัพท์ : 088-3681422


นายทองใบ เพชรงาม
นายสมศักดิ์ ตรงจันทึก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
โทรศัพท์ : 083-3736712
โทรศัพท์ : 085-8567287

นายสมหวัง ดีขุนทด
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
โทรศัพท์ : 088-7228789