องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 


อบรม อปพร. ณ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความรักความสามัคคี จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 51 ท่าน


วันที่ 5-9 พฤษภาคม 2566 อบรม อปพร. ณ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสริมสร้างความรักความสามัคคี จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม 51 ท่าน นั้น

2024-02-09
2024-02-09
2024-01-25
2023-09-27
2023-09-19
2023-08-18
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-12
2023-06-26