องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 


เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาไข้เลือดออก ทั้ง 14 หมู่บ้าน


ระหว่างวันที่ 27 มิ.ย - 12 ก.ค 2566 เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้ออกฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาไข้เลือดออก ทั้ง 14 หมู่บ้าน

2024-02-09
2024-02-09
2024-01-25
2023-09-27
2023-09-19
2023-08-18
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-12
2023-06-26