องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมวันเข้าพรรษา ของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย


วันที่ 31 กรกรฎาคม 2566 ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา เป็นกิจกรรมวันเข้าพรรษา ของชาวพุทธที่ได้กระทำต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา และสังฆบูชา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของไทย

2024-02-09
2024-02-09
2024-01-25
2023-09-27
2023-09-19
2023-08-18
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-12
2023-06-26