องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 


โครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2566) ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองไข่น้ำ) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา


เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ (วันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2566) ณ สระน้ำสาธารณะประโยชน์ (หนองไข่น้ำ) ตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับหมวดบำรุงทางหลวงชนบทสีคิ้ว
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-25
2023-09-27
2023-09-19
2023-08-18
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-12
2023-06-26