องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 


โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


วันที่ 19 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ได้จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ ขององ๕ืการบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-25
2023-09-27
2023-09-19
2023-08-18
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-12
2023-06-26