องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา :www.wangrongyai.go.th

 
 

 

 


โครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่และเจ้าหน้าที่ ได้จัดโครงการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน/นักศึกษาผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
2024-02-09
2024-02-09
2024-01-25
2023-09-27
2023-09-19
2023-08-18
2023-08-12
2023-07-31
2023-07-12
2023-06-26