ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 1 มี.ค. 2567 ] ..........................................................................................
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 2565 [ 12 เม.ย. 2565 ] ..........................................................................................