ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
โครงสร้างการบริหาร
แผนพัฒนาตำบล
หน้าที่ส่วนราชการ
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 44.201.72.250
คุณเข้าชมลำดับที่ 2,813,250

ข้อมูล ITA
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
E-Service


  หน้าแรก     ITA 2022 

ITA 2022
ลิงค์  
 ข้อ 01 โครงสร้าง
    โครงสร้างองค์กร      รายละเอียด

 ข้อ 02 ข้อมูลผู้บริหาร
    ข้อมูลผู้บริหาร      รายละเอียด

 ข้อ 03 อำนาจหน้าที่
    อำนาจหน้าที่      รายละเอียด

 ข้อ 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
    แผนพัฒนา 2561-2565      รายละเอียด

 ข้อ 05 ข้อมูลการติดต่อ
    ข้อมูลการติดต่อ      รายละเอียด

 ข้อ 06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง      รายละเอียด

 ข้อ 07 ข่าวประชาสัมพันธ์
    ข่าวประชาสัมพันธ์      รายละเอียด

 ข้อ 08 Q&A
    ถาม-ตอบ      รายละเอียด

 ข้อ 09 Social Network
    Facebook      รายละเอียด

 ข้อ 10 แผนดำเนินงานประจำปี
    แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2565      รายละเอียด

 ข้อ 11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน      รายละเอียด

 ข้อ 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
    รายงานผลการดำเนินงานประจำปี      รายละเอียด

 ข้อ 13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
    คู่มือปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้าง      รายละเอียด

    คู่มือปฏิบัติงานกองช่าง      รายละเอียด

    กระบวนการ ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติในการให้บริการประชาชน      รายละเอียด

 ข้อ 14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
    คู่มือสำหรับประชาชน      รายละเอียด

    คู่มือ      รายละเอียด

 ข้อ 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
    สถิติการให้บริการ      รายละเอียด

 ข้อ 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
    รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ      รายละเอียด

 ข้อ 17 E-Service
    E-Service      รายละเอียด

 ข้อ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565      รายละเอียด

 ข้อ 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำ
    รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ      รายละเอียด

 ข้อ 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
    รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564      รายละเอียด

 ข้อ 21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
    แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ      รายละเอียด

 ข้อ 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือก
    ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง งปม. 2565      รายละเอียด

 ข้อ 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย
    สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง      รายละเอียด

 ข้อ 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุป
    รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี      รายละเอียด

 ข้อ 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล      รายละเอียด

 ข้อ 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
    ผลการดำเนินงานตามนโยบาย      รายละเอียด

 ข้อ 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ.ก.ท.และก.อบต.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการพนักงานเทศบาลหรือพนักงานท้องถิ่น พ.ศ.2558และแก้ไขเพิ่มเติม      รายละเอียด

    ประกาศ ก.จ.จ.ก.ท.จ.และก.อบต.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล      รายละเอียด

    ประกาศ ก.ถ.เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น      รายละเอียด

 ข้อ 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำ
    การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปี งปม. 2564      รายละเอียด

 ข้อ 29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจ
    แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ      รายละเอียด

 ข้อ 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
    ช่องทางการร้องเรียน      รายละเอียด

 ข้อ 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ
    ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตฯ      รายละเอียด

 ข้อ 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
    ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น      รายละเอียด

 ข้อ 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
    การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม      รายละเอียด

 ข้อ 34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
    No Gift Policy      รายละเอียด

    ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕      รายละเอียด

 ข้อ 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
    การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร      รายละเอียด

 ข้อ 36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ
    การประเมินความเสี่ยงการทุจริต      รายละเอียด

 ข้อ 37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตฯ
    ผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยง      รายละเอียด

 ข้อ 38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจร
    การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม      รายละเอียด

 ข้อ 39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต      รายละเอียด

 ข้อ 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการท
    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต      รายละเอียด

 ข้อ 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
    ผลการดำเนินโครงการ ประจำปี 2564      รายละเอียด

 ข้อ 42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน
    การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA 2564      รายละเอียด

 ข้อ 43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและควา
    ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส      รายละเอียด

การให้บริการ
คู่มือประชาชน
ปฏิทินกิจกรรม
กันยายน 2566
อา พฤ
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
2425 26 27 28 29 30
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 24 กันยายน 2566
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
รวมลิงค์ต่างๆ
เฟสบุ๊ก อบต.
แบบสอบถาม
E-report
ร้องเรียนการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลวังโรงใหญ่
อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
Tel : 044-0021 93
Email : Wangrongyai.2013@gmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.